Суви Жигови

0 out of 5

0ден

Со втиснување остава релјеф на хартија.

Сув жиг во округла форма со димензија до 41мм

Сув жиг во правоаголна форма со димензија до 50х25мм