Trodat Typo (Typomatic) – Автоматски печати, со можност за самите да наредите букви и добивате печат.
Долната страна на печатите е направена со шини и лесно може да ги редите буквите по своја желба.
Печатите се достапни во различни големини и со можност да се наредат три, четири, пет или повеќе редови.
Во комплет со печатите добивате и сет букви, латинични или кирилични, по ваш избор.

Затвори мени